Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 2023

Wylicz długość urlopu macierzyńskiego w 2023 roku:

Łącznie 52 tygodnie **

** Z wyłączeniem 9 tygodni urlopu rodzicielskiego należnych drugiemu z rodziców dziecka (art. 1821a §1 i §4 oraz art. 183 §4-42 i §5 Kodeksu pracy)

Wyniki powyższego kalkulatora pełnią rolę informacyjną i nie powinny być wykorzystywane do wyliczenia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej.
Conta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyników oraz poprawność rozliczeniową pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.