Koszty pracodawcy – umowa o pracę 2023

Wylicz wszelkie obciążenia pracodawcy uwzględniający Polski Ład 2023 (w tym składki ZUS, zaliczkę na podatek PIT4R):

Wyniki powyższego kalkulatora pełnią rolę informacyjną i nie powinny być wykorzystywane do wyliczenia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej.
Conta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyników oraz poprawność rozliczeniową pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.