Kalkulator wynagrodzeń 2023 Polski Ład. Lista płac (umowa o pracę – brutto > netto)

Wyniki powyższego kalkulatora pełnią rolę informacyjną i nie powinny być wykorzystywane do wyliczenia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej.
Conta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyników oraz poprawność rozliczeniową pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.